Kies op maat

Inloggen Menu

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Voor studenten die geïnteresseerd zijn in bestuurs- en organisatievraagstukken.

Let op! Voor hbo-studenten biedt deze minor geen toegang tot een master bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Heb je belangstelling voor een universitaire master Bestuurs- en Organisatiewetenschap, kijk dan bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap Minor Plus hoe je je hierop kunt voorbereiden.

Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaat over het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld over vragen die spelen in de zorg, het onderwijs en veiligheid. Hoe zorg je voor kansengelijkheid in het onderwijs, of organiseer je veiligheid zonder dat de rechten van individuen te veel worden aangetast? Bij dit soort thema’s zijn allerlei verschillende groepen betrokken. De politiek en de nationale, provinciale en gemeentelijke overheid, maar ook belangengroepen, private ondernemingen en professionals.

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en er is altijd interactie tussen betrokken partijen. Om tot oplossingen te komen zijn daarom inzichten uit verschillende perspectieven nodig. Ook vraagt het om professionele vaardigheden waarmee inzichten op een effectieve manier ingezet kunnen worden in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) is een interdisciplinaire studie die naast kennis uit de bestuurskunde en organisatiewetenschap inzichten gebruikt uit vakgebieden als recht, economie, politicologie en antropologie. In deze minor maak je kennis met dit veelzijdige vakgebied.

Programma
De minor B&O is zo geprogrammeerd dat je de vier cursussen zowel in een jaar (een cursus per onderwijsperiode van 10 weken) als in een half jaar (twee cursussen per onderwijsperiode van 10 weken) kunt volgen.

* Om aan deze cursus te mogen deelnemen, moet je de minorcursus Bestuur en Beleid of de minorcursus Management van Organisaties hebben gevolgd.

Leerdoelen

  • In de cursus Management van organisaties maak je kennis met de centrale managementvraagstukken en -concepten in organisaties.
  • In Bestuur en beleid leer je hoe de overheid om kan gaan met allerlei maatschappelijke problemen.
  • Bij Perspectieven op publieke vraagstukken komen elementen van beide cursussen samen en bieden je een focus om relevante en actuele publieke vraagstukken beter te begrijpen.
  • In Onderzoek in bestuur en organisatie ontwikkel je vaardigheden waarmee je een sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen bestuurs- en organisatiewetenschap kunt opzetten en uitvoeren.

Ingangseisen

hbo propedeuse

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’.

Rooster

Het academisch jaar 2024-2025 is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

Semester 1: 2 september 2024 -  3 februari 2025
Periode 1: 2 september 2024 - 8 november 2024
Periode 2: 11 november 2023 – 31 januari 2025

Semester 2: 3 februari 2025 - 27 juni 2025
Periode 3: 3 februari 2025 - 18 april 2025
Periode 4:  21 april 2025 - 27 juni 2025

Bij de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de cursusbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven.

Informatie over de cursus kun je vinden door te klikken op de betreffende cursustitel. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend.

Toetsing

Informatie over de toetsing kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’. Je kunt per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus.

Zie https://students.uu.nl/rebo/bestuurs-en-organisatiewetenschap-algemeen  

Aanvullende informatie

Er is veel belangstelling voor deze minor, dus houd er rekening mee dat aanmelden niet automatisch toelating betekent.

In de periode van maandag 3 juni t/m vrijdag 21 juni 2024 kun je het aanmeldformulier gebruiken om je aan te melden voor cursussen in semester 1. Van maandag 4 november t/m vrijdag 22 november 2024 kun je je via dat formulier aanmelden voor cursussen in semester 2.

Meld je zo snel mogelijk aan. Dan is de kans op toelating het grootst.

Leerovereenkomst
Stuur een scan van de ondertekende leerovereenkomst naar minors.usbo@uu.nl tot en met vrijdag 21 juni 2024 als je cursussen in het eerste semester wil volgen, en tot en met vrijdag 22 november 2024 als je alleen cursussen in het tweede semesters wil volgen.

Leerovereenkomsten die na de deadline worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.