Kies op maat

Inloggen Menu

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Voor wie

Voor studenten die geïnteresseerd zijn in bestuurs- en organisatie vraagstukken.

Let op! Voor hbo studenten biedt deze minor geen toegang tot een master bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaat over het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld over vragen die spelen in de zorg, het onderwijs en veiligheid. Hoe zorg je voor kansengelijkheid in het onderwijs, of organiseer je veiligheid zonder dat de rechten van individuen te veel worden aangetast? Bij dit soort thema’s zijn allerlei verschillende groepen betrokken. De politiek en de nationale, provinciale en gemeentelijke overheid, maar ook belangengroepen, private ondernemingen en professionals.

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en er is altijd interactie tussen betrokken partijen. Om tot oplossingen te komen zijn daarom inzichten uit verschillende perspectieven nodig. 

Programma

De minor B&O is zo geprogrammeerd dat je de vier cursussen zowel in een jaar (een cursus per onderwijsperiode van 10 weken) als in een half jaar (twee cursussen per onderwijsperiode van 10 weken) kunt volgen.

* Om aan deze cursus te mogen deelnemen, moet je de minorcursus Bestuur en Beleid (USG5010) of de minorcursus Management van Organisaties (USG5050) hebben gevolgd.

 

Leerdoelen

In de cursus Management van Organisaties maak je kennis met de centrale managementvraagstukken en -concepten in organisaties. In Bestuur en beleid leer je hoe de overheid om kan gaan met allerlei maatschappelijke problemen. Bij Perspectieven op Publieke Vraagstukken komen elementen van beide cursussen samen en bieden je een focus om relevante en actuele publieke vraagstukken beter te begrijpen. In Onderzoek in Bestuur en Organisatie ontwikkel je vaardigheden waarmee je een sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen bestuurs- en organisatiewetenschap kunt opzetten en uitvoeren.

Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) is een interdisciplinaire studie die naast kennis uit de bestuurskunde en organisatiewetenschap inzichten gebruikt uit vakgebieden als recht, economie, politicologie en antropologie. In deze minor maak je kennis met dit veelzijdige vakgebied.

Ingangseisen

hbo propedeuse

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’.

Zie https://students.uu.nl/rebo/bestuurs-en-organisatiewetenschap-algemeen

Rooster

Het academisch jaar 2022-2023 is verdeeld in de volgende semesters en periodes:

Semester 1: 5 september 2022 - 5 februari 2023
Periode 1: 5 september 2022 - 13 november 2021
Periode 2: 14 november 2022 - 5 februari 2023

Semester 2: 6 februari 2023 - 2 juli 2023
Periode 3: 6 februari 2023 - 23 april 2023
Periode 4: 24 april 2022 - 2 juli 2023

Bij de Universiteit Utrecht wordt geroosterd volgens timeslots: vaste combinaties van dagdelen en blokken (die bestaan uit onderwijsbijeenkomsten van 1 uur en 3 kwartier). Elk timeslot heeft een letter als code. Alle van die letter voorziene dagdelen/blokken vallen in één timeslot. Een voorbeeld: timeslot A omvat dus als mogelijke onderwijsmomenten: maandagochtend (a1 en a2), dinsdagavond (a3) en woensdagochtend (a4 en a5). De timeslotcode wordt vermeld in de cursusbeschrijving en/of in Osiris. Je kan daardoor voor elke cursus zien welke dagdelen er voor de onderwijsbijeenkomsten zijn gereserveerd en je agenda daarop afstemmen. Bovendien kun je op deze manier dubbele inschrijvingen voorkomen van cursussen die op hetzelfde tijdstip/in hetzelfde timeslot worden gegeven.

Informatie over de cursus kun je vinden door te klikken op de betreffende cursustitel. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend

Toetsing

Informatie over de toetsing kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’. Je kunt per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus

Zie https://students.uu.nl/rebo/bestuurs-en-organisatiewetenschap-algemeen

Aanvullende informatie

Er is veel belangstelling voor deze minor, dus houd er rekening mee dat aanmelden niet automatisch toelating betekent.

Aanmelding

In de periode van 30 mei t/m 26 juni 2022 kun je dit aanmeldformulier gebruiken voor cursussen in semester 1 en 2. In de periode 31 oktober tot en met 27 november 2022 kun je je aanmelden voor cursussen in semester 2.

Meld je zo vroeg mogelijk in de aanmeldperiode aan. Dan is de kans op toelating het grootst.

Leerovereenkomst

Stuur een scan van de ondertekende leerovereenkomst naar minors.usbo@uu.nl tot en met 26 juni 2022 als je cursussen in het eerste semester wil volgen, en tot en met 27 november 2022 als je alleen cursussen in het tweede semesters wil volgen.

Leerovereenkomsten die na de deadline worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.