Kies op maat

Inloggen Menu

Meteorologie - Meteorology (AMET)

Ontdek de kracht van de atmosfeer en maak duurzame impact in de boeiende wereld van de meteorologie! Met een groeiende behoefte aan deskundigen op het gebied van weersvoorspellingen, geodata en klimaatbeheer, biedt onze minor meteorologie een unieke kans om in te spelen op de groeiende vraag.

Stap in een vakgebied waar je impact hebt op talloze bedrijven en organisaties. Van energiebedrijven die streven naar efficiënter gebruik van hernieuwbare bronnen, tot bosbrandpreventie waar nauwkeurige weersvoorspellingen van cruciaal belang zijn voor vroegtijdige detectie en preventie.

Deze minor biedt een diepgaand begrip van atmosferische processen, geavanceerde vaardigheden in het interpreteren van weerdata en het gebruik van cutting-edge technologieën voor voorspellingsmodellen. Je wordt actief betrokken bij het bouwen van early warning systems. Je zult niet alleen theoretische kennis vergaren, maar ook hands-on ervaring opdoen bij het ontwikkelen en implementeren van systemen die levens redden en cruciale systemen beschermen.

Werk samen met vooraanstaande experts en ontdek hoe jouw passie voor meteorologie een directe impact kan hebben op de wereld om ons heen. Word een onmisbare schakel in het begrijpen en voorspellen van het weer, waarbij jouw kennis en vaardigheden worden ingezet voor een duurzamere toekomst en de bescherming van onze ecosystemen. Klaar om de wereld van meteorologie te betreden en jouw stempel te drukken op cruciale industrieën? Schrijf je nu in voor de meteorologie minor en laat jouw passie voor weersfenomenen de weg vrijmaken voor een veelbelovende carrière!

Leerdoelen

Tijdens de minor doe je meteorologische kennis op, die je kunt combineren met data-visualisatie skills.

Assessment/Beroepsopdracht; de student

 • Kan open en eigen meteo-data verzamelen en toepassen in de beroepscontext.
 • Kan, door middel van design thinking, een doelgroepgericht innovatief communicatieproduct met meteorologische data ontwikkelen en presenteren; bijvoorbeeld een early warning system.
 • Stelt oplossingen voor in vraagstukken met een meteorologische component op basis van gedegen onderzoek waarin geografische kennis en kennis van globalisatie en duurzaamheid geïntegreerd worden en wat leidt tot zodanige communicatie dat ook onbekende en deskundige doelgroepen uit andere sectoren van de resultaten kennis kunnen nemen.

Cursus Meteorologie; de student:

 • Heeft inzicht in de totstandkoming van het weer en het klimaat op aarde
 • Herkent processen en systemen in de atmosfeer op uiteenlopende ruimtelijke schaal (meters tot duizenden kilometers) en temporele schaal (seconden tot eeuwen)
 • Is bekend met de belangrijkste probleemgebieden, normen en maatregelen op het terrein van luchtkwaliteit en gevaarlijk weer.

Training meteorologische data; de student:

 • Leert weerapplicaties en -services op waarde schatten en/of zelf ontwikkelen
 • Gaat zelf lokaal weermetingen doen
 • Kan open meteorologische data interpreteren, en dit combineren met eigen metingen
 • Draagt bij aan het ontwikkelen van een lokaal early warning toepassing

Ingangseisen

Voor Aeres studenten: je bent toegelaten tot het 4e jaar van je Bachelor opleiding.

Voor studenten van andere hogescholen: Je volgt op dit moment een relevante HBO opleiding, leerjaar 3 of hoger. Als je twijfelt of deze minor past, neem dan contact op met j.van.lent@aeres.nl.

Literatuur

 • Boek “Meteorologie” van Willem van IJzeren; EAN 9789492083159
 • Informatie op de online leeromgeving Canvas

Rooster

De lessen vinden elke dinsdag plaats gedurende het najaarssemester in de weken: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 en 51.

Deze lessen worden gepland tijdens de 14 lesweken in de 1e periode en de 2e periode.

Daarnaast moet de student 165 uur werkplekleren, dit is ongeveer 1,5 dag in de week.   

Herkansingsmogelijkheid

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin de student het onderwijs van de minor heeft gevolgd (Toetsperiode T2), dan kan de student het onderdeel herkansen in de daaropvolgende toetsperiode (Toetsperiode T3). Mocht de student dan alsnog het onderdeel niet halen, kan het herkanst worden op het volgende moment dat de minor wordt aangeboden.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien? Dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor. 

Toetsing

Code:                  AMET01
Naam:                 Assessment
Studiepunten:     7
Type examen:     Werkplekleer-opdracht
Periode:              Januari 2025

Code:                   AMET02
Naam:                  Meteorologie
Studiepunten:      4
Type examen:      Schriftelijk examen
Periode:               Januari 2025

Code:                   AMET03
Naam:                  Meteorologische data
Studiepunten:      4
Type examen:      Opdracht
Periode:               Januari 2025

Aanvullende informatie

Vragen over de minor? Neem contact op met Jeffrey van Lent; j.van.lent@aeres.nl

De minor valt goed te combineren met de volgende 15-ECTS minoren van Aeres: