Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Frans: Taal, theorie, vertaling

  15,0 EC

  De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud): Cursus 1: Apprendre le français Hoe gaat dat precies als je een taal leert? Wat zijn de verschillen tussen het leren van een moedertaal en het leren van een vreemde taal? En wat is er lastig of juist handi…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 2. Taal- en spraakpathologie

  15,0 EC

  In deze minor volg je cursussen op het gebied van spreken en luisteren en over hoe taal in de hersenen verwerkt wordt. Je leert in deze minor ook over diverse taal- en spraakproblemen die optreden tijdens taalontwikkeling bij kinderen of pas later in het leven, bijvoorbeeld …
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 3. Middeleeuwse Geschiedenis

  15,0 EC

  In deze minor staan de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen vanaf de late oudheid tot de late middeleeuwen centraal. Bij Geschiedfilosofie ga je aan de slag met de manieren waarop historici, geschiedfilosofen, wetenschapsfilosofen en …
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 4. Proeven van Kunstgeschiedenis 6

  30,0 EC

  Deze minor is bedoeld als kennismaking met de thema’s en methoden van de wetenschappelijke discipline Kunstgeschiedenis. De minor bestaat uit drie basiscursussen die een overzicht geven van de beeldende kunst en architectuur van de renaissance en barok (grofweg de peri…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 5. Deutschland-Studien

  30,0 EC

  Wil je meer weten over de rol van Duitsland in de wereld, en de Nederlands-Duitse betrekkingen? In deze minor leer je op hoog niveau Duits te spreken en te schrijven en duik je in de Duitse geschiedenis, in de Nederlands-Duitse en euregionale relaties, en leer je hoe de inte…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 6. Taal en informatie

  15,0 EC

  Het verwerken en doorgronden van informatie die verpakt zit in taal speelt een cruciale rol in onze samenleving. Wanneer spreekt iemand de waarheid? Wanneer is een redenering geldig en welke rol spelen taal, spraak en argumentatie in de bewijsvoering in de rechtszaal? In dez…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 7. Minor Medical Biology - Human Biology, Semester 2

  30,0 EC

  This minor in ‘Medical Biology - Human Biology’ gives you an introduction in several topics in medical biology. You can get acquainted with cell biology, the complexity of the genome as well as with the immune system and the molecular basis of a disease. More inf…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 8. Hbo-minor Filosofie: Waarheid en taal

  15,0 EC

  Deze minor behandelt de vraag naar de verhouding tussen waarheid en taal. Van Aristoteles tot Heidegger, filosofen zijn al eeuwen op zoek naar de waarheid. Maar kun je de waarheid wel vangen in taal? Wat is de relatie tussen waarheid en werkelijkheid?Het vak Metafysica houdt…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 9. Algemene Cultuurwetenschappen: cultuurbeleid

  15,0 EC

  Bij de vakken van de minor Algemene cultuurwetenschappen: cultuurbeleid verdiep je je in de relatie tussen de overheid en de kunsten. Waarom subsidiëren de rijksoverheid, provincies en gemeenten kunst en cultuur? Wat is de functie van cultuurfondsen, en w…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 10. Educatie Nederlands II

  30,0 EC

  De opleiding Nederlandse Taal en Cultuur biedt zowel in het eerste als het tweede semester een minor Educatie Nederlands aan voor hbo-studenten. In de minor volg je inleidende cursussen en onderzoekscursussen op het terrein van de neerlandistiek. Een deel daarvan heeft betre…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 11. Arts and Culture Studies: Tourism and Culture

  15,0 EC

  Bij de vakken van de minor Tourism and Culture maken de studenten via het vak Cultural Theory kennis met cruciale cultuurwetenschappelijke theorieën van onder meer Roland Barthes, Michel Foucault, Judith Butler en Fredric Jameson. Daardoor wordt het voor hen mogelijk om…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 12. Taal, cognitie en technologie

  30,0 EC

  In deze minor maak je kennis met allerlei technieken voor de analyse van spraak en taal. De toepasbaarheid van de taal- en spraaktechnologie in de maatschappij is onder andere gelegen in de forensische linguïstiek, maar ook in de gezondheidszorg, waar de representatie v…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 13. Meertaligheid en onderwijs

  15,0 EC

  In deze minor leer je hoe volwassenen en kinderen een tweede taal leren. Je verwerft kennis van de belangrijkste theorieën over het leren lezen en schrijven in de moedertaal of in een tweede taal. Wat is de invloed van leeftijd op het leren van een taal en hoe beïn…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 14. Nederlandse Taal en Cultuur II

  30,0 EC

  De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud): 1. Rol en functie van de Nederlandse literatuur in de 21ste eeuw, LET-NTCB116 (5 EC) 2. Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek, LET-NTCB215 (5 EC) 3. Middelnederlands en vroegnieuwnederlands, LET…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
 15. Politieke Geschiedenis

  15,0 EC

  Deze minor biedt een kennismaking met aspecten van de politieke geschiedenis vanaf 1500 tot heden. Dit doen we aan de hand van twee cursussen: de Stem van het volk en the History of International Organizations. Daarnaast ga je bij Geschiedfilosofie aan de slag met de maniere…
  • 1 feb 2021 t/m 31 aug 2021 Aanmelding sluit uiterlijk 20 januari 2021
1 6 >