Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Nieuwe gewassen en nieuwe teeltsystemen voor de tuin- en akkerbouw; New Crops and Cultivation systems for Agriculture (ANGT)

  15,0 EC

  Deze verdiepende minor is het resultaat van de integratie van technologie, biologie, ecologie en biotechnologie en heeft als uitkomst een toekomst bestendige tuin- en akkerbouw in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn nieuwe teeltmethoden, zoals strokenteelt, pixelfa…
  • 1 feb 2025 t/m 1 jul 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2024
 2. Ondernemen met Natuur - Nature-inclusive entrepreneurship

  15,0 EC

  Boeren en natuur: een combinatie die spannend is maar ook prachtige kansen biedt. In deze minor werken we praktijkgericht aan het verbinden van de boerenpraktijk en natuur. We besteden aandacht aan beide kanten, zowel de ecologische aspecten als aan de duurzame inpassing in …
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Gesloten
  • 1 feb 2025 t/m 1 jul 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2024
 3. Persoonlijk leiderschap met paardenkracht - Personal leadership with horse power

  15,0 EC

  Een geheel andere zienswijze om de combinatie bedrijfskunde en paard te benaderen is het ontwikkelen van Managementvaardigheden in samenspel met het paard. Managementvaardigheden ontwikkelen is tegenwoordig een hot item, en er is ook veel behoefte aan managers die niet allee…
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 17 jun 2024
 4. Pet Product Development

  15,0 EC

  Veel producten die we tegenwoordig gebruiken, bestonden 5 jaar geleden nog niet. En over 5 jaar zijn er producten op de markt die we nu nog niet kennen. Productontwikkeling is van levensbelang voor ieder bedrijf. Ook in de huisdiersector. De huisdiersector is een zeer actiev…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Gesloten
  • 1 feb 2025 t/m 1 jul 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2024
 5. Peuters en VVE

  30,0 EC

  Peuters en VVE De ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar verloopt razendsnel. Kinderopvangorganisaties en basisscholen werken steeds meer samen en streven naar een soepele overgang voor de kinderen en naar continuïteit in hun ontwikkeling. Vooral kinderen die opgroeien…
  • 1 feb 2025 t/m 18 jul 2025 Aanmelding opent 1 augustus 2024
 6. Plant Breeding and Seed Production (15 ECTS)

  15,0 EC

  Did you know that crop farmers around the world are counting on you to solve their problems? The world population is growing and so is its demand for food. This puts food crop production under tremendous pressure. To make things more difficult, farmers have to deal with loss…
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Gesloten
 7. Plant breeding (APSP & AMBP) - 30 ECTS

  30,0 EC

  Have you ever considered what will happen if there is not enough food to go around? Well, here is some food for thought. With the world population on the rise, the demand for food is increasing rapidly. Meanwhile, erosion and depletion of resources is causing a decrease in t…
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Gesloten
 8. Pluimvee en Varkenshouderij - Poultry farming and pig management

  15,0 EC

  De varkens en pluimveesector is sterk in beweging. Nationaal en ook internationaal zijn veel vacatures bij toeleverende, verwerkende en onderzoekende bedrijven in de intensieve veehouderij, met name betreffende diervoeding. De Aeres Hogeschool-afgestudeerde vervult hierin bi…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Gesloten
  • 1 feb 2025 t/m 1 jul 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2024
 9. Precisielandbouw Open Teelten 1, Precision Agriculture Arable Crops

  15,0 EC

  Deze minor leidt je op tot een kundige gebruiker en adviseur betreffende de toepassing van precisielandbouw. Je ontwikkelt en gebruikt tools die toegepast en ingezet worden in de veehouderij, tuin- en akkerbouw. In deze minor werk je in een groep van 2-3 studenten bijvoorbee…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Gesloten
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 17 jun 2024
 10. Precisielandbouw Open Teelten 2, Precision Agriculture Arable Crops

  15,0 EC

  Deze minor leidt je op tot een kundige gebruiker en adviseur betreffende de toepassing van precisielandbouw. Je ontwikkelt en gebruikt tools die toegepast en ingezet worden in de veehouderij, tuin- en akkerbouw. In deze minor werk je in een groep van 2-3 studenten bijvoorbee…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Gesloten
  • 1 feb 2025 t/m 1 jul 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2024
 11. Risicomanagement in de land- en tuinbouw - Risk management in agriculture and horticulture

  15,0 EC

  Met deze minor word je voorbereid om als (verzekerings)adviseur, risicomanager, controller of als zelfstandig ondernemer vanuit een strategische visie naar risico’s te kijken. Je leert om in kaart te brengen welke risico’s je bedrijf loopt. Denk aan de gevolgen van corona, v…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Gesloten
  • 1 feb 2025 t/m 1 jul 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2024
 12. Rundveefokkerij en Genetica - Dairy cattle breeding and genetics

  15,0 EC

  De veestapel is het belangrijkste productiemiddel op een melkvee- of vleesveehouderij. Zonder dieren geen melk of vlees. De kwaliteit van de dieren is daarom van groot belang. De genetica bepaalt een groot deel van de potentie van de dieren. Inzicht in de kwalitatieve en kwa…
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 17 jun 2024
 13. Smart Agri-Food Value Chains (AAVC)

  15,0 EC

  Minor: Agri-food Value Chains 4.0  Economics and Business Students in the Netherlands need to diversify, as their job prospects, in comparison to other studies, need to be stronger, according to a report by Bakens et al,. (2020) . On the other hand, agriculture, Engineering …
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 17 jun 2024
 14. Stage in het S.(B.)O.

  30,0 EC

  Vind je het spannend om even uit het regulier onderwijs te stappen? Een heel andere onderwijservaring op te doen? Dan is deze keuzeminor misschien wat je zoekt! Je loopt in deze minor twee dagen per week stage in het speciaal (basis)onderwijs (s.b.o.), waarbij je op zowel de…
  • 1 feb 2025 t/m 18 jul 2025 Aanmelding opent 1 augustus 2024
 15. Starten Eigen Bedrijf 1

  15,0 EC

  Starten Eigen Bedrijf 1 (ASEB1)Wie een bijdrage wil leveren aan een duurzame toekomst, kiest voor deze minor. En dus voor een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Want dat is ondernemerschap: gedrag dat zich kenmerkt door lef en authenticiteit. Het …
  • 1 sep 2024 t/m 1 feb 2025 Aanmelding sluit uiterlijk 17 jun 2024
1 4 >