Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Oude Geschiedenis

  15,0 EC

  In deze minor staan de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen vanaf het oude Nabije Oosten, Egypte, de Griekse wereld, het hellenistische tijd, het vroege Rome tot het einde van het West-Romeinse Rijk centraal. De cursus Globalisering focust zich…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 2. Religiewetenschappen: Abrahamitische Godsdiensten

  15,0 EC

  De Westerse cultuur kun je zonder kennis van de drie Abrahamitische godsdiensten, jodendom, christendom en islam, niet begrijpen. Deze cursussen geven je inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen en stromingen van deze drie godsdiensten. Deze minor kun je oo…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 3. Religiewetenschappen: Religieuze Identiteit en Ethiek

  15,0 EC

  Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Wat is het goede leven? Hoe kan ik het goede doen? Religie kan helpen op deze vragen antwoorden te vinden. In de cursussen Boeddhisme en Jodendom wordt onderzocht hoe vanuit deze religieuze tradities met deze vragen wordt omgegaan, wa…
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding opent 1 oktober 2023
 4. Sociologie (12 EC)

  12,0 EC

  Heb jij interesse in sociologie en wil je hier meer over leren? Dan kun je tijdens je hbo-opleiding de hbo-minor Sociologie volgen van 12 EC. Tijdens deze minor leer je de basisbeginselen van sociologische theorieën en onderzoek. Hoe krijgt de samenleving vorm, welke houding…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 5. Spaanse Taalkunde

  15,0 EC

  De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud): Inleiding Spaanse Taalkunde. Code: LET-RTCBS113 Deze cursus is een kennismaking met de taalkunde van het Spaans. Er wordt een overzicht gegeven van de deelgebieden van de taalkunde. In deze cursus gaat de meeste …
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding opent 1 oktober 2023
 6. Taal als systeem

  30,0 EC

  Taal is ons communicatiemiddel bij uitstek. Via taal begrijpen we elkaar moeiteloos. De meest ingewikkelde boodschappen over abstracte zaken, gevoelens en hypothetische gebeurtenissen kunnen we aan elkaar overbrengen in taal. Hoe werkt dit (complexe) taalsysteem, hoe verwerv…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 7. Taal, cognitie en gezondheid

  30,0 EC

  In deze minor houd je je bezig met hoe taal verwerkt en geproduceerd wordt en ook met wat er mis kan gaan. Je maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van enkele taalstoornissen, zoals afasie en taalontwikkelingsstoornissen.  Daarnaast verwerf je algemene ke…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 8. Taal, cognitie en samenleving

  30,0 EC

  Onze samenleving draait om taal, taal is overal. Talen, dialecten en andere taalvarianten worden gebruikt in verschillende regio’s, in verschillende sociale contexten en op verschillende manieren. Een levende taal is voortdurend aan verandering onderhevig. Die veranderingen …
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 9. Taal, cognitie en technologie

  30,0 EC

  In deze minor maak je kennis met allerlei technieken voor de analyse van spraak en taal. Taal- en spraaktechnologie, bijvoorbeeld spraakherkenning, zit in veel commerciële producten, maar speelt ook een steeds belangrijkere rol in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hoe taa…
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding opent 1 oktober 2023
 10. Taal, cultuur en communicatie

  15,0 EC

  Wat is meertaligheid en wat is de invloed ervan in taalgebruik, taalverwerving en in de samenleving? In deze minor komen cognitieve en sociale aspecten van talen en culturen in de samenleving aan bod, onder andere wat voor rol gebarentaal speelt in de dovencultuur in Nederla…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 11. Taal en het brein

  15,0 EC

  Zowel het produceren als het interpreteren van onze moedertaal is een grotendeels automatisch proces waar we niet bewust over na hoeven te denken. Maar onderliggend gebeurt er wel heel veel in onze hersenen wanneer we taal spreken en begrijpen. In deze minor maak je kennis m…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 12. Taal en informatie

  15,0 EC

  Het verwerken van informatie die verpakt zit in taal speelt een cruciale rol in onze samenleving. Wat is waar en wat is onwaar? Waarom worden berichten niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Wat zijn de tekortkomingen van computerprogramma’s die taal en commu…
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding opent 1 oktober 2023
 13. Taal- en spraakpathologie

  15,0 EC

  In deze minor volg je cursussen op het gebied van spreken en luisteren en over hoe taal in de hersenen verwerkt wordt. Je leert in deze minor ook over diverse taal- en spraakproblemen die optreden tijdens taalontwikkeling bij kinderen of pas later in het leven, bijvoorbeeld …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 14. Algemene Cultuurwetenschappen: cultuurbeleid

  15,0 EC

  Bij de vakken van de minor Algemene cultuurwetenschappen: cultuurbeleid verdiep je je in de relatie tussen de overheid en de kunsten. Waarom subsidiëren de rijksoverheid, provincies en gemeenten kunst en cultuur? Wat is de functie van cultuurfondsen, en wat doet de Raad voor…
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding opent 1 oktober 2023
 15. American Studies 1: American History and Politics 1

  15,0 EC

  This minor is an introduction to American history and politics.The four interdisciplinary minors in American Studies offered here provide a critical understanding of the most powerful and influential country in the world from a wide variety of perspectives. American culture …
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
1 5 >