Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Geographical Information Systems: GIS

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. En dat biedt uitermate interessante mogelijkheden. …
  • 1 sep 2022 t/m 31 aug 2023 Gesloten
  • 13 feb 2023 t/m 14 jul 2023 Aanmelding sluit uiterlijk 30 jan 2023
 2. Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Nooit eerder gebruikte de mens de ondergrond zo intensief als nu: denk aan de winning van aardgas, schaliegas, zout en aardwarmte. Het recente handelen van de mens kan leiden tot veranderingen in die ondergrond, getuige bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen. Bij h…
  • 13 feb 2023 t/m 14 jul 2023 Aanmelding sluit uiterlijk 30 jan 2023
 3. Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Onze omgeving is van invloed op ons gezondheidsgedrag. De mate waarin we bewegen, de voedingskeuze, het weerstaan van ongezonde verleidingen maar ook onze mentale gezondheid worden sterk beïnvloed door fysieke, sociale, economische en politieke omgevingsfactoren. Tegelijkert…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 4. Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Centraal in deze cursus staat het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's: - de werkplek en taken- de werknemer zelf (op het individuele niveau)- motivatie en leiderschap - teams, groepen en de orga…
  • 1 sep 2022 t/m 31 aug 2023 Gesloten
 5. Inleiding in de gezondheidspsychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Wanneer zijn mensen ziek en wanneer beschouwen ze zichzelf als ziek? Waarom vertonen mensen ongezond gedrag? Wat is pijn? Hoe kun je het beste omgaan met een chronische aandoening? Gezondheid is een samenspel van een gezond lichaam en mentaal lekker in je vel zitten. Gezondh…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 6. Inleiding in de psychologie

  10,0 EC

  Open Universiteit
  Hoe komt menselijk gedrag tot stand? Wat is daarbij de rol van het brein? Hoe zijn we door evolutie, ontwikkeling en leerprocessen aangepast aan onze omgeving zodat we kunnen functioneren en floreren. Wat is bewustzijn? Hoe komen onze emoties tot uiting? Hoe verhouden we ons…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 7. Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals heeft een inleidend karakter en is gericht op onderwijsprofessionals zonder juridische voorkennis (niet-juristen). De eerste drie leereenheden staan in het teken van het opdoen van algemene juridische basiskennis…
  • 1 sep 2022 t/m 31 aug 2023 Gesloten
 8. Inleiding recht: kern van het recht

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus richt zich in acht leereenheden op de kernelementen van de studie van het Nederlands recht. U maakt daarbij kennis met rechtsbronnen, fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat. De cursus richt zich verder op de opbouw en indeling van de rechtsorde, waarbij zo…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 9. Kabels & Leidingen

  7,5 EC

                      sleuftechnieken sleufbekistingen: noodzaak en toepassingsgebieden     bemalingen: soorten en consequenties soorten kabels en leidingen: typen, materialen en toepassingsgebieden legsystemen, uitvoeringseisen     horizontaal gestuurde boringen, o…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 10. Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Hoe verloopt diagnostiek van psychische klachten op een wetenschappelijk verantwoorde manier? Op welke manier wordt een posttraumatische-stressstoornis evidence-based behandeld? En aan welke gedragsregels dient een klinisch werkend psycholoog zich eigenlijk te houden? Dit zi…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 11. Levenswetenschappen: evolutie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Bij biologische evolutie speelt de omgeving een belangrijke, selecterende rol. Wat gebeurt er als die omgeving door menselijke invloed verandert? Of als de mens een nieuw type omgeving creëert, zoals dichtbebouwde steden?   Deze cursus biedt een brede basis aan kennis en inz…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 12. Levenswetenschappen: fysiologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Fysiologie gaat over de 'werking' van levende organismen zoals planten en dieren. Fysiologie is belangrijk in de milieukunde omdat het zicht geeft op de grenzen waarbinnen leven mogelijk is. Fysiologie biedt ook mogelijkheden om te begrijpen hoe levende organismen (wa…
  • 1 sep 2022 t/m 10 feb 2023 Gesloten
 13. Milieubeleid: theorie en praktijk

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Kenmerkend voor de cursus ‘Milieubeleid: theorie en praktijk’ is dat studenten in kleine groepen via de digitale leeromgeving samenwerken bij het doorlopen van deze cursus. De cursus kan niet individueel worden bestudeerd. Om die reden wordt de cursus eenmaal per jaar aangeb…
  • 1 mei 2023 t/m 14 jul 2023 Aanmelding sluit uiterlijk 17 apr 2023
 14. Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In de cursus Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling vergroot je je kennis over het begrip duurzame ontwikkeling en over de rol van milieuwetenschappelijke kennis in het maatschappelijk debat over duurzaamheidsvraagstukken. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan het an…
  • 1 sep 2022 t/m 31 aug 2023 Gesloten
  • 1 sep 2022 t/m 10 feb 2023 Gesloten
  • 13 feb 2023 t/m 14 jul 2023 Aanmelding sluit uiterlijk 30 jan 2023
 15. Natuurkunde voor milieuwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud In deze cursus worden de natuurkundige principes aangereikt in een milieuwetenschappelijke context. Het betreft fysische concepten die veelal via mathematische verbanden kunnen worden weergegeven. Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de verschillende…
  • 13 feb 2023 t/m 3 mei 2023 Aanmelding sluit uiterlijk 30 jan 2023
< 1 4 >