Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Armoede, Schuldhulpverlening & Participatie

  30,0 EC

  Leer om mensen goed te ondersteunen bij geldzorgen, armoede en schulden In deze minor leer je werken met één van de meest voorkomende en belemmerende problemen in de zorg, hulp- en dienstverlening, namelijk financiële problemen. Je leert hoe je kunt werken met mensen die lan…
  • 2 sep 2024 t/m 31 jan 2025 Aanmelding opent 11 maart 2024 om 19:00 uur
 2. Enterprise modeling

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Grip krijgen op de structuur en inrichting van informatiesystemen en organisaties (enterprises) lijkt veelal een complexe aangelegenheid. Dit verandert echter op het moment dat de structuur en relaties tussen entiteiten duidelijk zichtbaar worden. Dat is nu precies waar Ente…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Gesloten
 3. Environmental Systems Analysis and Scenarios

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Je leert in deze Engelstalige cursus Environmental Systems Analysis and Scenarios hoe verschillende voorbeelden van natuurlijke systemen omgezet kunnen worden in mathematische modellen, en hoe je dit met het computerprogramma Stella kunt analyseren. Je leert bijvoorbe…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 4. Environmental Toxicology

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk kom…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 5. Focusopleiding Aarde en duurzaamheid

  15,0 EC

  Open Universiteit
  Deze focusopleiding bestaat uit de volgende drie cursussen uit onze bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen:- Aarde, mens en milieu 1, - Aarde, mens en milieu 2,- Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling.   Aan de hand van cursusboeken, werkcolleges en uiteenlopende…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 6. Focusopleiding Digitale transformatie

  15,0 EC

  Open Universiteit
  De maatschappij digitaliseert. Dat betekent dat bedrijven en organisaties veranderingen moeten doorvoeren in de manier waarop ze werken. De focusopleiding Digitale Transformatie richt zich op de transformatieprocessen in het bedrijfsleven door het gebruik van digitale tech…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 7. Inleiding recht: kern van het recht

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus richt zich in acht leereenheden op de kernelementen van de studie van het Nederlands recht. U maakt daarbij kennis met rechtsbronnen, fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat. De cursus richt zich verder op de opbouw en indeling van de rechtsorde, waarbij zo…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 8. Kunstmatige Intelligentie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met de onderliggende principes van intelligent gedrag in natuurlijke of kunstmatige systemen. Deze cursus behandelt kunstmatige intelligentie vanuit het perspectief van een ‘intelligente computationele agent’. Wie of wat die agent p…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Gesloten
 9. Lineaire algebra en stochastiek

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Deel 1 van de cursus bevat lineaire algebra. We bekijken hoe we stelsels van lineaire vergelijkingen kunnen oplossen. Verder behandelen we de representatie van stelsels in matrices, waarna we onderzoeken hoe we met matrices kunnen werken en waar ze voor gebruikt kunne…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 10. Logica

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Van oudsher is logica de studie van het correct redeneren. Al in de klassieke oudheid hield men zich bezig met het analyseren van de structuur van redeneringen. Ook nu nog kan logica een belangrijk hulpmiddel zijn wanneer we de correctheid van een redenering willen onderzoek…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 11. Minor Fundamenten van de AI

  15,0 EC

  Open Universiteit
  Kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI), houdt zich bezig met de onderliggende principes van intelligent gedrag in natuurlijke of kunstmatige systemen. AI algoritmen zijn gebaseerd op fundamentele wiskunde principes, zoals uit de lineaire algebra, forme…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 12. Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie en ontwerp

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Het beleid ten aanzien van de inrichting en het gebruik van de leefomgeving staat centraal in deze cursus. Denk daarbij aan het beleid voor verstedelijking, voor bescherming tegen overstromingen, over gaswinning, de aanleg en verbreding van infrastructuur, of natuurbeschermi…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
  • 12 feb 2024 t/m 5 jul 2024 Gesloten
 13. Over leren, onderwijs en instructie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Deze cursus biedt een introductie in de onderwijsweten- schappen en begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren en studeren. Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: het behaviorisme, het …
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Gesloten
 14. Positieve Psychologie & Technologie

  30,0 EC

  Wat is menselijk mogelijk in de huidige wereld vol technologie? Hightech innovaties zijn aan de orde van de dag en beïnvloeden alle facetten van onze samenleving en ons persoonlijke leven. Voor veel mensen is het echter een ware uitdaging om zich deze nieuwe technologieën ei…
  • 2 sep 2024 t/m 31 jan 2025 Aanmelding opent 11 maart 2024 om 19:00 uur
 15. Premaster formele technieken 1

  7,5 EC

  Open Universiteit
  In de Premaster formele technieken 1 maak je kennis met discrete wiskunde en logica. Deze premaster is onderdeel van het premasterprogramma voor de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering aan de Open Universiteit. In deze premaster wordt je kennis op een n…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Gesloten
1 2 >