Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Agrarisch Advies en Accountancy - Agricultural consultancy & accountancy

  15,0 EC

  Deze minor is continu in ontwikkeling en is in 2019 nog verder aangepast aan de groeiende vraag naar ondernemersadviseurs bij banken, accountants en advies kantoren. Deze minor houdt rekening met de instroom van studenten vanuit de een Dier en Veehouderij resp. Tuin- en Akke…
  • 1 sep 2023 t/m 1 feb 2024 Gesloten
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 2. Agrarisch Waterbeheer

  15,0 EC

  Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen, waardoor er in toenemende mate sprake is van periodes met wateroverlast en droogte. Met name de landbouwsector ondervindt hier de gevolgen van. Door bodemverbetering, het creëren van meer waterberging en het vasthouden en berg…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 3. Bedrijfsovername Agrarisch - Agricultural Business take-over

  15,0 EC

  Bedrijfsovername in de agrarisch sector.Procesbegeleiding, advisering en ondersteuning bij het bedrijfsovernameproces van vnl. familiebedrijven.…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 4. Biologische Landbouw - Organic Farming

  15,0 EC

  De minor Biologische Landbouw biedt een uitdagend en gevarieerd pakket van cursussen en excursies, bedrijfsbezoeken en praktijkgerichte (onderzoeks)opdrachten met als doel verdere persoonlijke verdieping in de biologische landbouw. De minor past uitstekend bij studenten met …
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 5. Dairy Processing (ADPR1)

  15,0 EC

  Do you want to know how cheese, yogurt and ice cream are made? And would you like to learn how to make these products yourself? In this minor you will learn everything about processing milk into various dairy products and you will make products like cheese, yogurt, butter an…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 15 dec 2023
 6. Pluimvee en Varkenshouderij - Poultry farming and pig management

  15,0 EC

  De varkens en pluimveesector is sterk in beweging. Nationaal en ook internationaal zijn veel vacatures bij toeleverende, verwerkende en onderzoekende bedrijven in de intensieve veehouderij, met name betreffende diervoeding. De Aeres Hogeschool-afgestudeerde vervult hierin bi…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 7. Risicomanagement in de land- en tuinbouw - Risk management in agriculture and horticulture

  15,0 EC

  Met deze minor word je voorbereid om als (verzekerings)adviseur, risicomanager, controller of als zelfstandig ondernemer vanuit een strategische visie naar risico’s te kijken. Je leert om in kaart te brengen welke risico’s je bedrijf loopt. Denk aan de gevolgen van corona, v…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 8. Smart Farming Technology and Big Data

  15,0 EC

  Deze minor leidt je op tot een kundige gebruiker en adviseur betreffende de toepassing van precisielandbouw in openteelten. Je ontwikkelt en gebruikt tools die toegepast en ingezet worden in de veehouderij (voedergewassen) en tuin- en akkerbouw. In deze minor werk je in een…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 9. Techniek Veehouderij - Agricultural Mechanics

  15,0 EC

  In de minor Techniek Dier- en Veehouderij (ATDV) krijgt de student de gelegenheid om zich te ontwikkelen op het gebied van techniek, mechanisatie en automatisering van het veehouderijbedrijf. Omdat de veehouderijtechniek sector/keten uitgebreid is, en er verschillende functi…
  • 1 sep 2023 t/m 1 feb 2024 Gesloten
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 10. International dairy processing (ADPR2)

  15,0 EC

  How would you like the job of improving dairy products, in order to increase their share of the global market? Although dairy processing is not exactly the most glamorous sector to be in, it is certainly a very profitable one. In fact, it is a multi-billion dollar market, wi…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 15 dec 2023
 11. Leren voor Duurzame Ontwikkeling

  30,0 EC

  Op welke wijze verhelder je met leerlingen en studenten hun perspectief op de wereld en hun invloed als het gaat om bijvoorbeeld verdelingsvraagstukken, consumptiegedrag of klimaatverandering? Hoe verduurzaam je de bedrijfsvoering of hoe versterk je de samenwerking tussen (o…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 12. Management van Rundergezondheid - Cattle Health

  15,0 EC

  Doel: Kennis verwerven over rundergezondheidThema’s: infectieziekten, transitie (waaronder droogstand), uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en kalvergezondheid. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie thema’s. Diergericht: anatomie, (patho)fysiologie, immuno…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 13. Mengvoerproductie - Compound feed production

  15,0 EC

  Nationaal en ook internationaal zijn er veel beroepsmogelijkheden bij toeleverende en verwerkende bedrijven en onderzoek in de mengvoeder branche, in het bijzonder als het gaat om kwaliteit van het voeder, het productieproces, de juiste samenstelling en prijs van het voer. A…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 14. Veevoeding en Gewas - Dairy cow nutrition and Fodder Crops

  15,0 EC

  Veevoeding en Gewas, droge stof?Deze Minor biedt een goede invulling om je verder te specialiseren en je daardoor goed voor te bereiden op de grote diversiteit aan banen die beschikbaar zijn in de veevoedingsbranche, teelt van voedergewassen en mestgebruik in de rundveehoude…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
 15. Vitale Bodem - Vital Soil

  15,0 EC

  De afgelopen jaren is er een grote, hernieuwde, interesse in de bodem ontstaan in sectoren zoals landbouw/voedsel, natuurbeheer en ruimtelijke ordening. Volgens de FAO zal er in 2050 70% meer voedsel geproduceerd moeten worden om de groeiende wereldbevolking te voeden. Daarn…
  • 1 feb 2024 t/m 1 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 dec 2023
1 2 >