Kies op maat

Login Menu
 1. Arbeid en Preventie

  15,0 EC

  Deze minor is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de relatie tussen arbeid en gezondheid. De inhoud van de minor is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen en inzichten. De minor sluit aan bij de Europese trend in richting preventie. Anders gezegd: niet …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 2. Horizons in Hospitality

  15,0 EC

  Steeds meer organisaties zien in dat het essentieel is om de gast/ klant/ cliënt/ patiënt centraal te stellen. Waarom doen ze dat? Maar bovenal: hoe doe je dat binnen een specifieke organisatie of situatie? In deze minor ga je gastvrijheid doorgronden. Tijdens deze minor ont…
  • 19 feb 2018 t/m 26 apr 2018 Gesloten
 3. Science

  15,0 EC

  De leerstof van de eerste module (3,5 EC) behandelt basiskennis over onderzoeksmethodologie en klinimetrie. In deze module maakt de student basiskennis eigen over de empirische cyclus, de fasen van onderzoek, het beoordelen van de kwaliteit van onderzoek, het beoordelen van …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 4. Design Research

  15,0 EC

  Ontwerpgericht praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat zich niet alleen richt op het beschrijven en verklaren van typen veldproblemen maar zich vervolgens ook richt op het ontwikkelen en testen van generieke oplossingen voor die veldproblemen, zoals mogelijke benaderingen…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 5. Spaans

  15,0 EC

  De blokminor Spaans biedt de studenten uiterst actieve, interessante en stimulerende kennismaking met de Spaanstalige wereld. Niet alleen wordt er in de Spaanstalige werkcolleges intensief geoefend op de taalverwerving maar komen er ook sociaal-culturele aspecten aan bod. Di…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 6. Strategic Management and Smart Industries (English)

  15,0 EC

  Following courses will be given:  1. Strategic Management: Development and implementation of a strategy based on a thorough analyses of the opportunities and threats in the market and strength and weaknesses of the company or joint venture. Disruptive technologies create new…
  • 19 feb 2018 t/m 26 apr 2018 Gesloten
 7. Eigen voorstel 1 15 ec

  15,0 EC

  Naast deelname aan door Zuyd georganiseerde minoren, kan een student grote interesse hebben in onderwijs dat niet standaard voor externe studenten wordt opengesteld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderwijseenheden van opleidingen (major), projecten bij lectoraten of i…
  • 19 feb 2018 t/m 26 apr 2018 Gesloten
 8. Kunsteducatie: ANDERS ZIEN

  15,0 EC

  In de minor Kunsteducatie: JEUGDCULTUUR (2) – Anders zien! staat het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve en innovatieve kunsteducatieve lessen centraal. Voorop staat het uitdagen van een doelgroep jongeren in de leeftijd van 6-12 jaar om verder te gaan dan het maken van …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 9. Human rights (English)

  15,0 EC

  Students will be introduced to the history and background of human rights in the world. Once they have obtained a thorough understanding of where human rights come from, we will move onto the actors in the human rights arena, as well as the applicable enforcement mechanisms.…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 10. Business Abroad 1 (English)

  15,0 EC

  The meaning of 'doing business abroad' will be illuminated from different major facets to do business overseas successfully and to understand it's complexity in today's global context. The content of the special topics part of the minor has been adapted through  more challen…
  • 19 feb 2018 t/m 26 apr 2018 Gesloten
 11. Reverse Engineering Data

  15,0 EC

  Naarmate grootschalige cloud-gebaseerde oplossingen de overhand krijgen in de ICT zal de focus steeds meer verschuiven naar de gebieden van software engineering en data analyse. Geautomatiseerd digitaal forensisch onderzoek opereert op het snijvlak tussen digitaal forensisch…
  • 19 feb 2018 t/m 26 apr 2018 Gesloten
 12. Intelligent Systems

  15,0 EC

  Het feit dat de maatschappij en de systemen die haar ondersteunen voortdurend complexer worden, vereist dat deze systemen 'intelligenter' worden, dat wil zeggen flexibeler, robuuster, adaptiever, meer autonoom, zodat de systemen zelf op adequate wijze kunnen omgaan met (onve…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 13. Circulaire Economie

  15,0 EC

  Deze minor biedt je de nieuwste kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van circulaire economie in de gebouwde omgeving. Bij het ontwerpen van een gebouw wordt voor een belangrijk deel vastgelegd hoe de exploitatie van dat gebouw zal plaatsvinden. En ook de wijze waaro…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 14. Software Defined Services

  15,0 EC

  Het beheren van infrastructuren en datacenters wordt een steeds grotere uitdaging, de complexiteit neemt toe, afnemers verwachten aanzienlijkere verkorting van leveringstijden en IT onderhoudsbudgetten staan steeds meer onder druk. Software Defined Networking (SDN) is een ar…
  • 19 feb 2018 t/m 26 apr 2018 Gesloten
 15. Industriële Automatisering & Robotica

  15,0 EC

  De Minor IA moet de student is staat stellen om meer inzicht te krijgen in het beroep van een industriele automatiseerder. Daartoe worden is deze minor opdrachten uitgevoerd die uit de praktijk komen. In deze minor komen verschillende facetten van de automatisering aan de or…
  • 1 sep 2017 t/m 9 feb 2018 Gesloten
< 1 4 >