Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Lean Six Sigma Green Belt of Yellow Belt (met certificeringsmogelijkheid)

  15,0 EC

  Wij willen alle studenten (van Zuyd) de gelegenheid bieden een YB of GB certificaat te behalen dat direct waarde biedt op de arbeidsmarkt (en tijdens stages) in de Euregio Limburg en daarbuiten, in vrijwel alle sectoren. Daarmee leveren we professionals af die kunnen werken …
  • 1 sep 2020 t/m 13 nov 2020 Aanmelding opent 1 mei 2020
 2. Leiderschap in de 21e eeuw

  15,0 EC

  Theorie: a. Verschillende theoretische concepten te onderscheiden rondom leiderschap en management; b. Theorieën rondom groepsdynamica en persoonlijkheidsmodellen toe te passen; c. Een visie weer te geven ten aanzien van leiderschap in het algemeen en het persoonlijk l…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 3. Data Visualisatie

  15,0 EC

  In deze minor leren studenten de fundamentele principes en methodes van datavisualisatie, deze toe te passen in praktijk echte casussen zodat de betekenis en mogelijkheden van datavisualisatie in de eigen beroepspraktijk toe te passen.…
  • 8 feb 2021 t/m 23 apr 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 4. Innovating Business

  15,0 EC

  Week 1  Introductie Why: leerdoelen; What: onderwerpen; How: werkvormen; Ervaringen bespreken Deel 1: Inspiration Week 2  Market pull   Macro: duurzaamheid, milieu, sociale inclusie; Meso: empowerment, complexiteit, bureaucratie; Micro: b.v. performa…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 5. Science

  15,0 EC

  De leerstof van deze eerste module Introductie onderzoeksmethoden vormt de basis voor de overige twee modules: statistiek & SPSS (module 2) en mini-onderzoek kwalitatief of kwantitatief onderzoek (module 3). Aan het eind van module 1 heeft de student: Kennis van en inzi…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 6. Communicatie en Public Relations

  15,0 EC

  Wie mee wil doen, moet communiceren! Dat is een harde wet in het economisch en maatschappelijk leven. Bedrijfscommunicatie gaat onder veel namen door het leven, maar het is en blijft voor bedrijven en instellingen de schakel met het publiek. Communicatie is in deze minor nie…
  • 4 mei 2020 t/m 10 jul 2020 Gesloten
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 3 mei 2021 t/m 9 jul 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 7. Spaans

  15,0 EC

  Tijdens de blokminor Spaans leer je: adequaat te communiceren in diverse contexten en situaties.  te reflecteren over interculturele aspecten van de samenlevingen in de Spaanstalige wereld zelfstandig en met anderen te werken verschillende taken en presentaties in de d…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 3 mei 2021 t/m 9 jul 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 8. Starters Zuyd

  15,0 EC

  Het doel van de minor is om studenten onder te dompelen in hun eigen ondernemerschap en de het bedrijfsplan wat ze hebben gerealiseerd in Ondernemerschap en MKB management of in een ander onderschapsgericht vak verder uit te werken en in de praktijk te brengen. …
  • 4 mei 2020 t/m 10 jul 2020 Gesloten
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 9. Eigen voorstel 1 15 ec

  15,0 EC

  Naast deelname aan door Zuyd georganiseerde minoren, kan een student grote interesse hebben in onderwijs dat niet¬†standaard voor externe studenten wordt opengesteld.¬†Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderwijseenheden van opleidingen (major), projecten bij lectoraten of i…
  • 10 feb 2020 t/m 24 apr 2020 Gesloten
  • 4 mei 2020 t/m 10 jul 2020 Gesloten
  • 1 sep 2020 t/m 13 nov 2020 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 8 feb 2021 t/m 23 apr 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 10. Body In(ter)ventions

  15,0 EC

  In deze minor leer je inzichten te verkrijgen: In sociale relaties die sieraden of andere lichaam gerelateerde objecten hebben ten opzichte van verschillende contexten. In ontwerpprocessen en hoe deze toe te passen. Over de invloed van contextualiseren het gebruik van versch…
  • 10 feb 2020 t/m 24 apr 2020 Gesloten
  • 8 feb 2021 t/m 23 apr 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 11. Vertaal- en tolkonderzoek

  15,0 EC

  Je krijgt de kans om binnen de vertaal- en tolkwereld onderzoek uit te voeren. Het doel: een bijdrage leveren aan de oplossing van complexere vragen en problemen die de vertaal- en tolkwereld in de ban houden. Na een korte herhaling van de beginselen van praktijkgericht onde…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 12. Zorgtechnologie

  15,0 EC

  Het doel van de minor Zorgtechnologie is dat studenten zich de rol van ontwerper van nieuwe zorgtechnologie en/of de rol van innovator in een zorg of welzijnsorganisatie (verantwoordelijk voor het landen van zorgtechnologie op de …
  • 1 sep 2020 t/m 13 nov 2020 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 8 feb 2021 t/m 23 apr 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 13. Create balance, your personal and professional journey trough life

  15,0 EC

  De student heeft kennis en inzicht in de betekenis van balans voor zijn persoonlijke en professionele leven. De student kan tools hanteren om te komen tot een persoonlijke en professionele balans. De student ervaart en reflecteert wat balans/ dysbalans voor hem/ haar beteke…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 8 feb 2021 t/m 23 apr 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 14. Happy Workspaces

  15,0 EC

  “There’s no place like home”. Een uitspraak die de meesten onder ons wel kennen. Het uitgangspunt voor een organisatie moet zijn: “There’s no place like work”. Dus geen sfeerloze, onpersoonlijke ruimtes die praktisch ingericht zijn met sys…
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
 15. Project leefstijl: hoe bewust ben jij bezig?

  15,0 EC

  De student beschrijft een definitie van Vitaliteit De student beschrijft welke interne en externe factoren een rol spelen bij vitaliteit De student kan factoren die een rol spelen bij vitaliteit (systemische benaderingswijze) herkennen en de onderlinge relaties toelichten D…
  • 1 sep 2020 t/m 13 nov 2020 Aanmelding opent 1 mei 2020
  • 16 nov 2020 t/m 5 feb 2021 Aanmelding opent 1 mei 2020
< 1 5 >