Kies op maat

Inloggen Menu

Examencommissies

Informatie voor examencommissies

De examencommisie vervult op de achtergrond een belangrijke functie bij de acceptatie van de door de student gewenste extern te volgen module. De commissie beoordeelt de gekozen module en bepaalt uiteindelijk of de student het door hem/haar gewenste onderwijs buiten de eigen instelling mag volgen en of de resultaten meetellen in de eigen opleiding.De examencommissie:

Om deze taak goed te vervullen, maakt de examencommissie gebruik van de leerovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waarin alle relevante informatie over de te volgen module is opgenomen.