Kies op maat

Inloggen Menu

FAQ

Antwoorden op veel gestelde vragen over procedures

Hieronder treft u een aantal vragen rond Kies Op Maat aan met de antwoorden. Hebt u een vraag die niet in de onderstaande lijst voortkomt verzoeken wij u die te richten naar info@kiesopmaat.nl.

Deelname

Wat kost deelname aan Kies Op Maat voor een onderwijsinstelling?

De jaarlijkse deelnamekosten zijn afhankelijk van het aantal studenten, en bedragen minimaal 525,- en maximaal 5.250,- euro per instelling. Dit tarief kan jaarlijks worden bijgesteld door de stuurgroep. Daarnaast zijn er alleen bijkomstende kosten voor de instelling door de inzet van stuurgroep en contactpersonen, en de kosten die samenhangen met verrekening (waar overigens ook sprake is van inkomsten).

Hoe kan ik mijn onderwijsinstelling aanmelden voor Kies Op Maat?

Stuur een mail naar info@kiesopmaat.nl en bekijk alvast de voorwaarden en procedures rondom Kies Op Maat op deze site. Er wordt binnen een week contact opgenomen worden om af te stemmen over de aansluiting.

Mag elke student zich zomaar inschrijven voor een module?

In principe kunnen alle studenten die deelnemen aan bekostigd onderwijs zich aanmelden. Iedere student moet wel voldoen aan de ingangseisen zoals die staan vermeld bij de modulen. Tevens moet een student toestemming krijgen van zijn examencommissie voor het volgen van de module. Daarnaast is toestemming nodig van het opleidingsmanagement van de gekozen module.

Studenten van instellingen die niet bij Kies Op Maat zijn aangesloten, kunnen zich echter niet beroepen op de regels en afspraken van dit procedureboek; alleen de aangesloten instellingen hebben afspraken gemaakt over de naleving van de hierin opgenomen afspraken. Ook zijn er uitzonderingen voor deeltijdstudenten, internationale studenten, alumni. De afspraken zijn niet bedoeld voor studenten van niet-bekostigde instellingen (contractonderwijs, particuliere instellingen).
Of een aanvraag uiteindelijk wordt gehonoreerd, is ter beoordeling van de gastinstelling (de instelling die de minor aanbiedt).

Hoe zit het met de verrekening van kosten van onderwijs?

De verrekening vindt jaarlijks plaats. Voor informatie zie onder Thema's, Financiele stromen.

Beheer modules

Hoe kan een instelling modules (minoren en vakken) aanmelden bij Kies Op Maat?

Zodra een instelling het convenant tot deelname heeft ondertekend, worden de noodakelijke accounts aangemaakt. Vanaf dat moment kan een contactpersoon/ redacteur aan de slag met het invoeren van vakken en modulen.

Een module gaat niet door, wat moet ik doen?

De module moet verwijderd worden van Kies Op Maat. Studenten die zich reeds hebben aangemeld moeten op de hoogte worden gebracht. Als tevoren een dergelijk risico wordt voorzien, of er tevoren al voorwaarden worden gesteld voor het al dan niet doorgaan van de module, dan verdient het de voorkeur dit risico tevoren bekend te maken in de module-informatie.

Het rooster wordt veranderd, hoe stel ik de studenten op de hoogte?

Veranderingen in het rooster van modulen vallen buiten de scope van Kies Op Maat. Zodra een student onderwijs volgt op een instelling wordt hij beschouwd als een eigen student. Hij kan via de reguliere kanalen op de hoogte worden gesteld.
Wanneer de wijziging plaatsvindt vóór de module gestart is, kan hiertoe de roosterinformatie (ook) op Kies Op Maat worden aangepast.

Hoe krijg ik inzage in de inschrijvingen van studenten in het algemeen?

De uitwisselingen van studenten worden bijgehouden in een monitoringssysteem. De daartoe gerechtigde betrokkenen binnen de aangesloten instellingen kunnen daarin zien waar de eigen studenten onderwijs volgen en waar externe studenten vandaan komen.

Een module zit vol, hoe stop ik de inschrijving?

Wanneer er beperkingen zijn op het aantal plaatsen voor externe studenten, wordt dit bij voorkeur in de module-informatie opgenomen. Wanneer het maximaal aantal aanmeldingen/ inschrijvingen is bereikt, biedt de beheermodule de mogelijkheid de aanmelding te stoppen. Vragen daarover kunnen gesteld worden aan de helpdesk via support@kiesopmaat.nl.