Kies op maat

Login Menu

Contact

Bij wie kunt u voor wat terecht?


Algemene vragen over (deelname aan) Kies Op Maat kunt u stellen aan de coördinator, Hans van Driel, via info@kiesopmaat.nl. Vragen over het gebruik van het systeem kunt u stellen aan de helpdesk. Deze is te bereiken op support@kiesopmaat.nl. Voor informatie over een specifieke module kun u terecht bij de contactpersoon voor de module zoals vermeld in de module-informatie.

Deelnemen aan Kies Op Maat
Wanneer uw instelling deel wil nemen aan Kies Op Maat stuurt u een mail naar info@kiesopmaat.nl.
De coördinator van Kies Op Maat zal dan contact met u op nemen om het deelnametraject in gang te zetten.
Globaal ziet dat traject er als volgt uit:
Op centraal niveau wordt een convenant ondertekend waarin onder meer afspraken worden gemaakt over:
Vervolgens stelt men binnen de instelling een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de centrale coordinatie: deze persoon ziet toe op de correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en bewaakt de kwaliteit van de informatie vanuit de instelling. Tevens voert de contactpersoon de basisinformatie van de instelling in, inclusief die van de faculteiten, opleidingen, locaties etc. De contactpersoon vervult in de verdere samenwerking een spilfunctie voor de informatieoverdracht tussen de aanbiedende instelling, Kies Op Maat, administratie en de gastinstelling.
Per instelling staat hieronder de contactpersoon voor Kies Op Maat vermeld:
 
Instelling Contactpersoon
Aeres Bernadette Damman 
Aeres Wiggele Oosterhoff
AHK Anna Hengeveld
AHK Liesbeth de Lange
Avans Claudia Reniers 
CHE Sarine Drost
Fontys Hans Bloks 
HAN Maarten Dijkman 
Hanze Maureen Golstein
Hanze Hilda Smith
HAS Chantal de Visser
HHS Ingrid Fromberg
HKU Jette Baggen
HS Leiden Janneke Mollers
HS Rotterdam Zita Palte
HS Zeeland Peter Olivier
HS Zuyd Peggy van Hest 
HU Fleur Lilipaly 
HvA Mirjam Stoffer 
iPabo Willemijn Soetekouw 
NHL Esmé Salverda en Niels Zeeman
OU Steven Schoevaart 
Pol.Ac Bert Meendering
Saxion Dorien Jutten
Stenden Wilfred van Eisden
Thomas More HS Martin Langendoen 
U-Twente Liesbeth Christochowitz 
vHL Linda Karsten
vHL Marije Louw
Windesheim Gerrit Vissinga 
 
Informatie voor medewerkers die werkzaam zijn bij een niet-participerende instelling.
Participeert uw instelling niet in Kies Op Maat dat kunnen medewerkers van uw onderwijsinstelling toch te maken krijgen met studenten die gebruik maken van de informatie uit KiesOpMaat.nl of gebruik maken van de leerovereenkomst. Een student van een niet-deelnemende instelling kan immers een leerovereenkomst gebruiken om een aanvraag te ondersteunen om een module elders te volgen.
Daarmee komt via deze leerovereenkomst voor de niet-deelnemende thuisinstelling gedetailleerder informatie beschikbaar waarmee de aanvraag van een student beter getoetst kan worden. Wanneer behoefte is aan informatie hoe hiermee om te gaan, kan het best contact worden opgenomen via info@kiesopmaat.nl.