Kies op maat

Inloggen Menu

Contact

Bij wie kunt u voor wat terecht?


Algemene vragen over (deelname aan) Kies Op Maat kunt u stellen aan de coördinator, Tibert van Dijk, via tibert.vandijk@surf.nl. Vragen over het gebruik van het systeem kunt u stellen aan de helpdesk. Deze is te bereiken op support@kiesopmaat.nl. Voor informatie over een specifieke module kun u terecht bij de contactpersoon voor de module zoals vermeld in de module-informatie.

Deelnemen aan Kies Op Maat
Wanneer uw instelling deel wil nemen aan Kies Op Maat stuurt u een mail naar tibert.vandijk@surf.nl.
De coördinator van Kies Op Maat zal dan contact met u op nemen om het deelnametraject in gang te zetten.
Globaal ziet dat traject er als volgt uit:
Op centraal niveau wordt een convenant ondertekend waarin onder meer afspraken worden gemaakt over:
Vervolgens stelt men binnen de instelling een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de centrale coordinatie: deze persoon ziet toe op de correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en bewaakt de kwaliteit van de informatie vanuit de instelling. Tevens voert de contactpersoon de basisinformatie van de instelling in, inclusief die van de faculteiten, opleidingen, locaties etc. De contactpersoon vervult in de verdere samenwerking een spilfunctie voor de informatieoverdracht tussen de aanbiedende instelling, Kies Op Maat, administratie en de gastinstelling.
Per instelling staat hieronder de contactpersoon voor Kies Op Maat vermeld:
 
Aeres Hogeschool w.oosterhoff@aeres.nl
Aeres Hogeschool r.voets@aeres.nl
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten sacha.defesche@ahk.nl
Avans Hogeschool studentenadministratie@avans.nl
Breda University of Applied Sciences minordesk@buas.nl
Christelijke Hogeschool Ede sadrost@che.nl
De Haagse Hogeschool minorcommissie@hhs.nl
De Haagse Hogeschool I.Fromberg@hhs.nl
Fontys Hogescholen j.bloks@fontys.nl
Hanzehogeschool Groningen w.k.h.spoelman@pl.hanze.nl
HAS Hogeschool O.Siskens@has.nl
HKU felice.vanleeuwen@hku.nl
Hogeschool Inholland Saskia.Terpstra@Inholland.nl
Hogeschool iPabo w.soetekouw@ipabo.nl
Hogeschool Leiden neuteboom.n@hsleiden.nl
Hogeschool Rotterdam minorbureau@hr.nl
Hogeschool Utrecht komminors@hu.nl
Hogeschool van Amsterdam minoren@hva.nl
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen minoren@han.nl
HZ University of Applied Sciences p.c.olivier@hz.nl
Marnix Academie e.vankesteren@hsmarnix.nl
NHL Hogeschool kiesopmaat@nhl.nl
Open Universiteit ellen.verjans@ou.nl
Politieacademie Jan.Heinen@politieacademie.nl
Radbout Universiteit niels.vanroon@ru.nl
Saxion c.bruinewoud@saxion.nl
Thomas More Hogeschool p.vet@thomasmorehs.nl
Universiteit Twente c.f.vijsma@utwente.nl
Universiteit Utrecht j.e.hartemink@uu.nl
Van Hall Larenstein laura.devries@hvhl.nl
Viaa m.vanderziel@viaa.nl
Windesheim j.nieboer@windesheim.nl
Zuyd Hogeschool peggy.vanhest@zuyd.nl
 
Informatie voor medewerkers die werkzaam zijn bij een niet-participerende instelling.
Participeert uw instelling niet in Kies Op Maat dat kunnen medewerkers van uw onderwijsinstelling toch te maken krijgen met studenten die gebruik maken van de informatie uit KiesOpMaat.nl of gebruik maken van de leerovereenkomst. Een student van een niet-deelnemende instelling kan immers een leerovereenkomst gebruiken om een aanvraag te ondersteunen om een module elders te volgen.
Daarmee komt via deze leerovereenkomst voor de niet-deelnemende thuisinstelling gedetailleerder informatie beschikbaar waarmee de aanvraag van een student beter getoetst kan worden. Wanneer behoefte is aan informatie hoe hiermee om te gaan, kan het best contact worden opgenomen via info@kiesopmaat.nl.