Kies op maat

Inloggen Menu

Organisatie

Organisatie van Kies Op Maat

Kies Op Maat is de naam van de website www.kiesopmaat.nl en is tevens de naam van het samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen uit het Hoger Onderwijs in Nederland en Vlaanderen die een convenant getekend hebben met het doel de mobiliteit van studenten tussen hun instellingen te stimuleren.
Kies Op Maat wordt actief ondersteund door de SURF organisatie. Er wordt samengewerkt met Studiekeuze123.

Voortzetting van het project Keuzevakkengids
Kies Op Maat is een voortzetting van de Keuzevakkengids. Dit project is in 2005 gestart als project binnen de Digitale Universiteit en bouwt voort op eerdere initiatieven van met name studenten. De activiteiten rond Kies Op Maat worden vanaf juni 2007 aangestuurd vanuit een projectteam onder leiding van Hans van Driel. Bram Enning is verantwoordelijk voor de techniek.
De kosten van hosting, onderhoud en van de beheerorganisatie worden gedragen door de deelnemende instellingen.
De ontwikkeling van Kies Op Maat wordt gestuurd vanuit een stuurgroep waarin alle participerende instellingen vertegenwoordigd zijn.

Binnen de deelnemende instellingen
Binnen elke participerende instelling is een contactpersoon voor Kies Op Maat beschikbaar die als coördinator optreedt binnen de instelling en contact onderhoud naar de centrale project-/beheerorganisatie van Kies Op Maat.
Bij iedere instelling heeft een aantal personen een taak in relatie met Kies Op Maat. Het betreft deels een inhoudelijke taak en deels een administratieve.
De examencommissie heeft een inhoudelijke taak bij het beoordelen van aanvragen van studenten om elders een module te volgen. De leerovereenkomst is bedoeld om duidelijke informatie te verschaffen waardoor deze taak mogelijk gemaakt wordt.
Ook bij de aanvragen van "inkomende studenten" speelt de leerovereenkomst een belangrijke rol - er wordt beoordeeld of deze studenten aan de instroomeisen voldoen.
Pas na goedkeuring van deze leerovereenkomst wordt de student toelaatbaar geacht en wordt (vaak via Studielink) de inschrijving geregeld.
Binnen de instelling ligt een administratieve taak met het doel een administratie te voeren over de afgeronde modules. Deze administratie maakt de financiële verrekening binnen de instellingen mogelijk. Deze taak wordt ondersteund met een informatiesysteem vanuit Kies Op Maat waarin de gegevens vastgelegd kunnen worden. Ook hierbij speelt de leerovereenkomst een belangrijke rol.