Kies op maat

Inloggen Menu

Management

Informatie voor onderwijsmanagers

De rol van het management rond Kies Op Maat verschilt voor de thuisinstelling (de onderwijsinstelling waar de student vandaan komt) en de gastinstelling (de instelling waar de student een module wil volgen).
Gastinstelling
Het opleidingsmanagement van de gastinstelling draagt er zorg voor dat het convenant dat met de deelnemende instellingen overeen is gekomen, op een correcte wijze uitgevoerd wordt. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het aangeboden informatie, de organisatie rondom het onderwijs (taken docent), de correcte informatievoorziening (taak informatiebeheerder). Het opleidingsmanagement speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol.
Het opleidingsmanagement bij de gastinstelling:

Thuisinstelling
Het opleidingsmanagement van de thuisinstelling (de eigen opleiding van de student) zorgt er voor dat studenten mogen deelnemen aan onderwijs dat buiten de eigen instelling wordt aangeboden. Hierbij behoren de volgende aandachtspunten:
De gastinstelling verrekent de kosten die samenhangen met de studie elders conform de afspraken die hierover gemaakt zijn in het convenant (zie ook bij Thema's - Financiële stromen).