Kies op maat

Inloggen Menu

Begrippen

Uitleg van belangrijkste begrippen

Hieronder treft u een lijst aan met de belangrijkste begrippen die een rol spelen bij Kies Op Maat.

Student

Persoon die ingeschreven is bij een Nederlandse of Vlaamse instelling voor Hoger Onderwijs
Instelling Nederlandse of Vlaamse onderwijsinstelling die bevoegd is Hoger Onderwijs te verzorgen
Bestuur Geleding die bevoegd is om instellingsbreed een contract af te sluiten over deelname aan Kies Op Maat.
Contactpersoon Persoon binnen een instelling die aangesproken kan worden op de invoer van correcte informatie in Kies Op Maat.
Gastinstelling Instelling die keuze-informatie aanbiedt en "externe" studenten ontvangt.
Thuisinstelling Instelling waar de student vandaan komt die een vak elders wil volgen.
Leerovereenkomst Een door alle partijen te ondertekenen verzoek van een student om een vak van een andere instelling te mogen volgen en in het onderwijs van de eigen instelling in te mogen brengen.
www.kiesopmaat.nl De webtoepassing waarmee informatie over onderwijs door redacteuren beheerd kan worden en door studenten geraadpleegd kan worden.
Procedures De verzameling informatie waarin de regelingen, afspraken, procedures rond Kies Op Maat beschreven zijn en gecommuniceerd worden met de verschillende doelgroepen.
Beheer Kies Op Maat
Medewerkers die de centrale hosting, beheer en helpdesk van de www.kiesopmaat.nl inhoud geven.
Redacteur Persoon binnen een gastinstelling die geautoriseerd is om informatie in de Kies Op Maat te beheren.
Instellingscoördinator Persoon die namens de instelling contact onderhoudt met de beheerders van de Kies Op Maat en de redacteur(en) van de instelling. Persoon die de algemene informatie van de instelling en opleidingen beheert.
Convenantpartner
Instelling die het convenant mobiliteit in het Hoger Onderwijs heeft ondertekend en daarmee aangeeft mobiliteit tussen instellingen van Hoger Onderwijs actief te ondersteunen en gebruik te maken van Kies Op Maat en de daarin afgesproken procedures.
Module
De eenheid van onderwijs die via Kies Op Maat bij een andere instelling gevolgd kan worden. Een module kan bestaan uit een vak of een verzameling vakken, bijvoorbeeld in de vorm van een minor.