Kies op maat

Inloggen Menu

Leerovereenkomst

Leerovereenkomst, aanmelding en inschrijving

De basis voor de individuele uitwisseling wordt vastgelegd in een leerovereenkomst: een overeenkomst tussen student, de eigen instelling en de gastinstelling waar een module is gekozen.

Leerovereenkomst en inschrijving
Wanneer men een module wil volgen bij een andere instelling dan die waar men als student ingeschreven staat, is een leerovereenkomst nodig. Deze moet worden ondertekend door zowel de eigen opleiding (de thuisinstelling) als door de opleiding die de module aanbiedt (de gastinstelling), als door de student.
Met de ondertekening van de leerovereenkomst zijn alle partijen (gast- en thuisinstelling, en student) overeengekomen dat de module gevolgd kan worden, dat de resultaten in de thuisinstelling erkend zullen worden en dat er op basis van de behaalde module verrekening zal plaatsvinden. Pas daarna vindt de feitelijke inschrijving plaats en zal de gastinstelling acties ondernemen om de student toegang te geven tot de noodzakelijke voorzieningen.

Hoe de leerovereenkomst te verkrijgen?

 1. Zoek via de Kies Op Maat (www.kiesopmaat.nl) een module;
 2. Kies na de selectie van een module de knop "Aanmelden;"
 3. Vul hierbij de eigen gegevens in (NAW- en studiegegevens) in;
 4. De leerovereenkomst kan vervolgens gedownload worden.

 

 1. Hoe te handelen met de leerovereenkomst?
 2. De student print de leerovereenkomst in drievoud uit en ondertekent zelf alledrie de overeenkomsten, om aan alle betrokkenen aan te geven dat dit zijn keuze is;
 3. Dan gaat de student met de leerovereenkomsten naar zijn examencommissie. Met de ondertekening geeft de examencommissie aan dat deze het met de aanmelding eens is en dat de studieresultaten zullen worden erkend;
 4. Vervolgens moet de ondertekende leerovereenkomst naar de gastinstelling. Dat kan op twee manieren:
  1. Per post: De student stuurt de drie overeenkomsten naar het contactadres van de gastinstelling (het adres: onder het kopje Contact in de leerovereenkomst);
  2. Per e-mail: Sommige gastinstellingen bieden de mogelijkheid om een gescande exemplaar van de leerovereenkomst per mail toe te sturen. Het mailadres staat dan afgedrukt op de leerovereenkomst onder het kopje Contact in de leerovereenkomst.
 5. De gastinstelling beoordeelt de leerovereenkomst en stuurt, bij acceptatie, twee ondertekende exemplaren terug. Één getekend exemplaar is bedoeld voor archivering bij de thuisinstelling, en één houdt de student zelf. De student print de leerovereenkomst in drievoud uit en gaat ermee naar de examencommissie.


Nu is er een leerovereenkomst afgesloten en kan de daadwerkelijke inschrijving plaatsvinden.

Inschrijven in de gastinstelling
Nadat de gastinstelling de leerovereenkomst heeft goedgekeurd, zal deze de student via de mail op de hoogte brengen van de vervolgstappen en de op te sturen documentatie (Bewijs Betaald Collegegeld, Bewijs van inschrijving, identiteitsbewijs etc). Deze instructies kunnen per instelling enigszins verschillen. Voor die stappen is de student zelf verantwoordelijk, de inschrijving is pas definitief als de inschrijving bij de gastinstelling is afgerond.

Een aantal adviezen: