Kies op maat

Inloggen Menu
 1. 21st Century USA, American Business & Culture

  30,0 EC

  So this is a minor about the USA. Why would that be interesting for you? More and more do we see that there is a need from students from various educational and cultural backgrounds to understand the world in which we live. They realise they need to understand various viewpo…
  • 1 feb 2024 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 15 dec 2023
 2. 3D Hypercraft

  30,0 EC

  During this program you will develop a project that is purposeful and driven by a future vision on fashion. It gives insight in how you can produce more economically (f.e. less physical samples) stimulates collaboration and dares you how to be a revolutionary. It opens possi…
  • 5 feb 2024 t/m 6 jul 2024 Gesloten
 3. 3D print materialen 15 EC (Onderzoek Chemie en Materialen; English-Nederlands)

  15,0 EC

  3D printen maakt het mogelijk om echte maatwerkproducten te creëren. Op materiaalkundig gebied zijn er echter nog heel wat uitdagingen. Ben jij geïnteresseerd om samen met ons deze uitdagingen te tackelen, kies dan voor deze minor.  Vanuit het lectoraat Material Sciences doe…
  • 20 nov 2023 t/m 9 feb 2024 Gesloten
  • 19 feb 2024 t/m 26 apr 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 4 feb 2024
  • 6 mei 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 21 apr 2024
 4. 3D print materialen 30 EC (Onderzoek Chemie en Materialen; English-Nederlands)

  30,0 EC

  3D printen maakt het mogelijk om echte maatwerkproducten te creëren. Op materiaalkundig gebied zijn er echter nog heel wat uitdagingen. Ben jij geïnteresseerd om samen met ons deze uitdagingen te tackelen, kies dan voor deze minor!  Vanuit het lectoraat Material Sciences doe…
  • 4 sep 2023 t/m 9 feb 2024 Gesloten
  • 20 nov 2023 t/m 26 apr 2024 Gesloten
  • 19 feb 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 4 feb 2024
 5. 4-Dimensionaal Leiderschap - Get the Best out of People! (voltijd)

  30,0 EC

  ‘Get The Best Out Of People!” Wil jij je verdiepen/verbreden op het gebied van leiderschap? Dan is dit dé minor voor jou. Deze minor is namelijk helemaal gericht op datgene wat vanuit de praktijk (huidige leiders) en de maatschappij als 'gewenst' en 'hard nodig' wordt omschr…
  • 1 sep 2023 t/m 31 jan 2024 Gesloten
 6. Aandachtsvelder Palliatieve Zorg

  30,0 EC

  Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoo…
  • 31 aug 2023 t/m 31 jan 2024 Gesloten
 7. Aan de slag met werk en inkomen

  30,0 EC

  Voor wie Ben jij een SJD-student of doe je een hbo-rechtenstudie? En wil jij jouw kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht verdiepen? Dan is deze praktijkgerichte minor wat voor jou. We staan stil bij de wisselwerking tussen 'arbeid' en 'sociale zekerheid', en hoe d…
  • 4 sep 2023 t/m 2 feb 2024 Gesloten
 8. Aangepast sporten in revalidatie, onderwijs en vrije tijd

  30,0 EC

  Bewegen is voor jeugdigen en volwassenen met fysieke beperkingen van groot belang voor hun gezondheid en welbevinden. De kracht van sport en bewegen ligt in de focus op mogelijkheden van mensen in plaats van op beperkingen, in de bijdrage aan de fysieke en mentale groei van …
  • 4 sep 2023 t/m 2 feb 2024 Gesloten
  • 5 feb 2024 t/m 28 jun 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 15 dec 2023
 9. Aanpak huiselijk geweld

  15,0 EC

  Deze minor zit helaas vol. Je kunt de minor nog wel volgen in het Engels. Je kunt je dan inschrijven voor de minor Domestic Violence   Elk slachtoffer van huiselijk geweld is er één te veel. Om huiselijk geweld aan te kunnen pakken, is het belangrijk op tijd te signaleren. E…
  • 20 nov 2023 t/m 9 feb 2024 Gesloten
 10. Aanpak mensenhandel

  15,0 EC

  Doe mee in de strijd tegen onrecht Mensenhandel, oftewel moderne slavernij, heeft veel gezichten. De bekendste vormen zijn gedwongen prostitutie en loverboypraktijken. Maar onder de noemer mensenhandel vallen ook orgaanhandel, arbeidsuitbuiting, gedwongen criminele activite…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 11. Aanvullingsminor Theologie

  15,0 EC

  Deze minor is speciaal ontwikkeld als aanvulling op een minor van 15 EC, om daarmee door te stromen naar één van onze theologiemasters, maar is ook zelfstandig te volgen. Aanvullingsminor bestaat uit 3 modules van elk 5 EC: Oude Testament, Nieuwe Testament en Systematische T…
  • 4 sep 2023 t/m 1 jul 2024 Gesloten
 12. Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud De cursus is opgebouwd uit 4 leereenheden:1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer,2. Energiestromen in de biosfeer,3. Stofkringlopen, en4. Ecosystemen en adaptatie.Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zij…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 26 jan 2024
 13. Aarde, mens milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (water, bodem en atmosfeer) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energ…
  • 20 nov 2023 t/m 2 feb 2024 Gesloten
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 14. About Hostmanship; Creating purpose driven human experiences

  15,0 EC

  How excited are you to go on Urban Safaris (fieldtrips) to several undisclosed location (Groningen? Amsterdam? Terschelling?), experiencing Hostmanship and making people feel welcome. Hostmanship starts with “you” and welcoming yourself first. During the minor, we engage in …
  • 1 feb 2024 t/m 17 apr 2024 Gesloten
 15. Academic minor/Pre-master UM I (English)

  15,0 EC

  The pre-master consists of two modules of 15 ECTS and gives direct admission to the following programmes at the School of Business and Economics (SBE) of University of Maastricht: • Master Business Intelligence and Smart Services• Master Global Supply Chain Management and Ch…
  • 19 feb 2024 t/m 26 apr 2024 Gesloten
1 146 >