Kies op maat

Login Menu
 1. Cultuureducatie

  30,0 EC

  Cultuureducatie speelt op steeds meer scholen in het primair- en voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Het is een verzamelnaam voor kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie en doorgaans verbonden met de kunstvakken, de talen, geschiedenis en maatschappijleer. De …
  • 1 feb 2018 t/m 1 sep 2018 Aanmelding sluit vandaag
 2. Suriname

  30,0 EC

  De minor Suriname bestaat uit een verblijf van 5 maanden in Suriname waarin activiteiten uitgevoerd worden vanuit het Instituut Opleiding Leraren (IOL). De minoronderdelen staan in het teken van het onderwijs en/of het vakgebied in de Surinaamse cultuur. Er wordt volop kenni…
  • 1 feb 2018 t/m 1 sep 2018 Aanmelding sluit vandaag
  • 1 sep 2018 t/m 1 feb 2019 Aanmelding sluit uiterlijk 1 april 2018
 3. Interdisciplinary Consultancy (open voor alle studies)

  30,0 EC

  Jij wilt topconsultant worden in jouw vakgebied. Kies dan voor de minor Interdisciplinary Consultancy waar je de kneepjes van het vak leert.Trends als out-of-the-box-denken, innoveren en creatieve oplossingen aandragen zijn niet meer weg te denken binnen consultancy. Deze ko…
  • 30 jan 2018 t/m 27 jun 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 januari 2018
 4. Eventmanagement

  15,0 EC

  Een eventmanager is als bedrijfskundig specialist betrokken bij de organisatie en uitvoering van een evenement. Dit kan zijn in de rol van conceptontwikkelaar, projectmanager of accountmanager. Meestal is de eventmanager in dienst van een onderneming en levert zo een bijdrag…
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 5. Trends in marketing and buying behavior - a practical approach

  15,0 EC

  Companies nowadays face many challenges which force companies to adopt to the changing environment. Companies which do not change cease to exist. Therefore it is of utmost importance to spot trends and adjust the business accordingly. It is not an easy task as different depa…
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 6. Agrologistiek

  15,0 EC

  Voedselverliezen, files, hoge milieubelasting, kostenreductie op bedrijfs- en ketenniveau en het in gevaar brengen van voedselkwaliteit en dierenwelzijn zijn actuele thema’s die vragen om slimme oplossingen. Hieraan kan agrologistiek een goede bijdrage leveren. Heb jij de am…
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 7. Plantenveredeling

  15,0 EC

  Plantenveredeling is het ontwikkelen van nieuwe rassen. Dit is niet alleen nodig om de consument steeds te verrassen met leuke nieuwe producten, maar ook om voldoende veilig voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking. Behalve vorm, kleur, sierwaarde en smaak, z…
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 8. Pet Product Development

  15,0 EC

  Veel producten die we tegenwoordig gebruiken, bestonden 5 jaar geleden nog niet. En over 5 jaar zijn er producten op de markt die we nu nog niet kennen. Productontwikkeling is van levensbelang voor ieder bedrijf. Ook in de huisdiersector.De huisdiersector is een zeer actieve…
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 9. Jeugd- en Gezinsgeneralist

  30,0 EC

  Wil jij werken in de eerstelijnszorg met jeugdigen en gezinnen? Met deze minor kun je verdieping en verbreding aanbrengen op jouw al bestaande kennis en vaardigheden vanuit je major. Kenmerkend voor professionals die werkzaam zijn als Jeugd- en Gezinsgeneralist, is dat zij w…
  • 1 feb 2018 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 10. Techniek Akkerbouw en Vollegrondsgroente

  15,0 EC

  Techniek is een onmisbare factor bij het produceren van voedsel en planten. De techniek ontwikkelt zich elke dag en jij kunt daarvan deel gaan uitmaken. De sectoren in de akker- en tuinbouw profileren zich als zeer innoverend t.a.v. techniek, zijn kennisgericht en in zekere …
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 11. Ecologisch advies

  15,0 EC

  Er bestaat een wettelijke verplichting voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen om een inventarisatie uit te voeren om te zien of in die gebieden beschermde en bedreigde soorten voorkomen en wat de impact zal zijn van de ingrepen op die plek of op omli…
  • 1 feb 2018 t/m 1 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 12. Interprofessionele samenwerking in de zorg

  30,0 EC

  (Interprofessional Collaboration in Health Care)   Wil jij door intensief contact met een cliënt/patiënt meer inzicht krijgen in het dagelijks functioneren van deze persoon in zijn sociale omgeving? Werk jij graag samen met andere professionals aan de beste zorg voor de ind…
  • 1 feb 2018 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 13. E-preneurship E-commerce & E-fulfilment

  30,0 EC

  Today’s economy is rapidly changing because of the strong growing E-commerce businesses. During the minor students will learn about E-commerce & E-fulfilment and acquire entrepreneurial competences to make an E-business successful. These competences are inevitable in cas…
  • 1 feb 2018 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 14. Strategies for Innovative Communication

  30,0 EC

  Fontys' minor Strategies for Innovative Communication is an in-depth minor of 30 ECTS which covers a number of relevant aspects of the subject communication. The focus in 'Strategies for Innovative Communication’ is on applied research and strategical advice in the areas of …
  • 1 feb 2018 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
 15. Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P)

  30,0 EC

  Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Je leert de examendoelstellingen van het profielvak te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je…
  • 1 feb 2018 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 15 december 2017
1 12 >